KUBET EVENTS

Những thành tựu mà Kubet đã đạt được trong thời gian qua !

Những thành tựu mà Kubet đã đạt được trong thời gian qua !

Tại sao nên chọn Kubet Game làm nơi tham gia cá cược trực tuyến của bạn?

Tại sao nên chọn Kubet Game làm nơi tham gia cá cược trực tuyến của bạn?

Ku VIP

Ku VIP

Khi đạt mức cược hợp lệ hoặc lợi nhuận âm tương ứng với cấp bậc, ngày 1 tháng sau sẽ được lên cấp. Hệ thống tự động xét duyệt vào ngày 1 hàng tháng, nếu phù hợp tư cách thăng cấp, sẽ tự động thăng cấp và gửi thông báo đến tin nhắn cá nhân.

Kubet Tiền hoàn trả cao

Kubet Tiền hoàn trả cao

Không cần đăng ký và xét duyệt.Không hạn chế ngưỡng đặt cược vẫn sẽ nhận hoàn trả.Sau khi kết toán sẽ nhận ngay.Cược càng nhiều nhận càng nhiều.

Ku 5 Chọn 1

Ku 5 Chọn 1

Hội viên mới trong thời gian khuyến mãi 01-01-2023 ~ 31-12-2023 nạp tiền 3 lần trở lên với tổng số tiền nạp trên 5.000.000 VND.

Ku Casino Khuyến Mãi Nạp Tiền

Ku Casino Khuyến Mãi Nạp Tiền

Sau khi nạp tiền, tiền cược hợp lệ đạt (tiền nạp + tiền khuyến mãi)*bội số tiền cược mới có thể rút tiền, nếu chưa đạt lượng tiền cược yêu cầu, thì sẽ khấu trừ toàn bộ tiền thưởng khuyến mãi và nguồn lợi phát sinh từ khuyến mãi. (đặt cược hai bên sẽ không tính lượng tiền cược hợp lệ)

KUBET Sự kiện mời bạn

KUBET Sự kiện mời bạn

Đối tượng tham gia:Hội viên Cấp vàng trở lên
1. Bạn bè hoàn thành đăng ký thông qua link độc quyền của bạn, đồng thời nạp tiền 3 lần trở lên và tổng số tiền nạp 5.000 điểm trở lên, bạn có thể nhận được tiền thưởng.
2. Khi bạn bè của bạn tiến hành trò chơi, bạn có thể nhận được hoàn trả theo tỷ lệ tương ứng với số tiền đặt cược hợp lệ của bạn bè, tiền thưởng không giới hạn!