Thế vận hội Paris 2024│Các sự kiện không thể bỏ qua ở Việt Nam