Việc giảm giá xổ số có quan trọng đối với người chơi xổ số không?