Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ cược và cách đánh giá chúng để tối ưu hóa kết quả đặt cược