Khó đòi bồi thường khi FTX phá sản! Các chuyên gia cảnh báo lại: Hãy chọn nền tảng của bạn một cách cẩn thận